škola

OZNAM 8.3.2021

Milí rodičia!
Pozdravujeme Vás touto cestou. Prežívame veľmi náročné obdobie. Situácia v spoločnosti sa mení niekedy z hodiny na hodinu. Mnohí z Vás vyjadrili záujem pokračovať v dištančnej forme vzdelávania. Akceptujeme to a budeme sa snažiť pravidelne zasielať Vašim deťom – našim žiakom zaujímavé a pútavé úlohy.