Galéria

Canisterapia
Deň Narcisov
Deň tučniakov
Deň Zeme
Dni povedomia o autizme
Ihriská, na prechádzke
Práca v triede
ŠKD
Výstava, príprava obrazov
Canisterapia
Cvičenie Oaza Family Gym
Deň vody
Hudobná
Karneval
Korytnačka v triede
Maľujeme
Marec mesiac kníh
Oddych
Oslava
Pečieme
Práca v triede
Sociálne hry
ŠKD
Učíme sa
Valentín
Vychádzky na ihrisku