Galéria

Canisterapia február 2019
Karneval január 2019
2% Hrdlička
Mikuláš 2018
Názorné vyučovanie
Interaktívna tabuľa
Zo života 1H
Canisterapia Sendi november 2018
Pochod s Matejom Tóthom október 2018
Krúžok a iné október 2018
Halloween október 2018
Momentky 2018
Naše hrátky
Megabloks
MDD jún 2018