Milí rodičia!

Dovoľte mi, aby som Vás touto cestou informovala o organizácii šk. roka 2021 2022.
Vyučovanie spúšťame 6.9.2021 o 8.00. Žiaci, ktorí majú zaradení soc. oddych, nastúpia podľa svojho
rozpisu (rozposlali sme poštou 25.08.2021).
2.9 a 3.9. 2021 udeľujem ,,Riaditeľské voľno žiakom,,. Zamestnanci školy sa zúčastnia povinného
školenia BOZP.
K nástupu do školy na prezenčnú výučbu nie je potrebný test. Naďalej sledujte stránku školy, ak by
bola nejaká zmena zo strany ÚVZ.

Poštou Vám doručíme vyhlásenie o bezpríznakovosti, ktoré je potrebné vypísať, podpísať a odovzdať
pri nástupe.
V prípade, že Vám bola nariadená karanténa, postupujte podľa inštrukcií ÚVZ.
Tešíme sa na Vás.
Kolektív HRDLIČKA