OZNAM 8.3.2021

OZNAM 8.3.2021

Milí rodičia!

Pozdravujeme Vás touto cestou.  Prežívame veľmi náročné obdobie. Situácia v spoločnosti sa mení niekedy z hodiny na hodinu. Mnohí z Vás vyjadrili záujem pokračovať v dištančnej forme vzdelávania. Akceptujeme to a budeme sa snažiť pravidelne zasielať Vašim deťom – našim žiakom zaujímavé a pútavé úlohy. Ďakujeme, že nás nahradíte pri ich vypracovávaní. Ak máte akékoľvek otázky, konzultujte to s Vašimi triednymi učiteľmi. Veríme, že postupne sa situácia bude zlepšovať a čoskoro sa všetci stretnem v škole. Dňa 8.3.2021 sme umožnili návrat deťom, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre. Pri nástupe do zariadenia ,je potrebné vyplniť vyhlásenia, ktoré si môžete stiahnuť pod článkom, prípadne vyžiadať od preberajúcej osoby v škole.

Tešíme sa na Vás!

Kolektív HRDLIČKA