centrum

Organizácia šk. roka 2021/2022

Milí rodičia!
Dovoľte mi, aby som Vás touto cestou informovala o organizácii šk. roka 2021 2022.
Vyučovanie spúšťame 6.9.2021 o 8.00. Žiaci, ktorí majú zaradení soc. oddych, nastúpia podľa svojho
rozpisu (rozposlali sme poštou 25.08.2021).
2.9 a 3.9. 2021 udeľujem ,,Riaditeľské voľno žiakom,,. Zamestnanci školy sa zúčastnia povinného
školenia BOZP.
K nástupu do školy na prezenčnú výučbu nie je potrebný test. Naďalej sledujte stránku školy, ak by
bola nejaká zmena zo strany ÚVZ.

prázdniny v období od 30.8 – 3.9

Prázdniny v období od 30.8 – 3.9
Na základe pokynov ÚVZ, sme museli pridať ešte jeden týždeň prázdnin a to v období od 30.8 – 3.9
OTVÁRAME 6.9.2021

OZNAM – Centrum Hrdlička

Milí rodičia!
Pokračujeme v prezenčnej forme edukácie a socializácie našich najmenších už 2. týždeň. Veríme, že sa postupne zapojíte všetci. Naši pedagógovia absolvovali očkovanie proti ochoreniu Covid 19, čo veľmi oceňujeme a veríme, že aj takto zvýšime ochranu nás všetkých. Situácia v spoločnosti je však naďalej veľmi vážna,